Välkommen till Umbrella Bostadsrättsledning

Vi är en grupp  byggprojektledare som hjälper bostadsrättsföreningar att bygga och underhålla sina fastigheterEn smartare lösning för bostadsrätter


Vi vill hjälpa er att bli en effektivare och mer självständig bostadsrättsförening. Vi är med och stöttar er. 
Vi arbetar med full transparens för att ni ska få bättre koll på era behov och tydligare insikt i era utgifter. Allt för att ni ska kunna fatta rätt beslut för er förening. Vi är bostadsrättsföreningens projektledare, byggledare och inköpare

Umbrella Bostadsrättsledning - bostadsrättsföreningens högra hand

Vi är ett byggkonsultföretag som riktar sig mot bostadsrättsföreningar. Vi hjälper bostadsrättsföreningar att höja fastighetsvärdet och sänka avgiften genom smarta lösningar. Vi är projektledare, byggledare, inköpare och bostadsrättsföreningens högra hand vid byggprojekt


Genom att inventera föreningens ekonomiska och fastighetsmässiga status tar vi fram en långsiktig plan med hållbara lösningar för en förbättrad ekonomi och hållbar förvaltning


Vi tar fram och uppdaterar den ekonomiska planen och underhållsplanen samt projektleder era byggprojekt för att säkerställa att lagkrav efterföljs och att ni får bästa möjliga resultat på arbetet

Umbrella bostadsrättsledning ger er möjligheten att få det ut mesta av er bostadsrätt. Tillsammans med oss skapar vi möjligheten att sänka er löpande kostnader och få full koll på era behov över tid. På så sätt kan ni känna er trygga i varje beslut ni fattar samtidigt som ni kan hålla ner era årskostnader i föreningen. 

Vill ni veta mer? Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte där vi berättar mer!