TEAMET

Ali Mosui

Projektchef/Projektledare

Expertis: Projektledning,

Byggledning, ekonomi och entreprenadjuridik

Mikael Aygun

Projektchef/IT chef

Expertis: Projektledning, IT och underhållsplaner

Jones Ali

VD/Projektchef

Expertis: Projektledning, ekonomi och nätverkande

Vår bakgrund


Vi är alla utbildade byggnadsingenjörer och har under våra verksamma år i byggbranschen haft olika roller, allt ifrån konstruktörer till platschefer och projektledare.

Vi har en gedigen samlad erfarenhet från byggbranchens alla delar och bidrar med verktygen för att kunna hjälpa er att utföra era uppdrag samt att fatta rätt beslut


Vårt uppdrag

Vi vill finnas till hands för bostadsrätter, deras styrelse samt medlemmar. Vi vill hjälpa er med de frågor, funderingar och uppdrag ni har för att kunna tillsammans tillgodose era behov skapa en miljö att utvecklas och trivas i. 


Vi har en gemensam strävan och ambition att ständigt hitta och utveckla nya rutiner och arbetssätt för att underlätta vardagen för bostadsrättsföreningar. Idén till vårt koncpet kommer från viljan att hjälpa och underlätta för bostadsrätter och deras styrelse för att istället för att lägga tid på hitta information, till att alltid ha den tillhands och ge styrelsen utrymme att fokusera på idéer

Projektledning

Vi tillhandahåller projektledning i alla era projekt och har erfarenhet av att hålla och styra i allt från små till stora projekt. Vi hjälper er från start till slut samt med uppföljning av slutförda projekt för att säkerställa hög kvalitet.

Effektivisering

Vi har fokus på att effektivisera era arbetssätt och rutiner för att kunna kapa onödiga mellanhänder och möjliggöra en slimmad och effektiv arbetsprocess. Vi är även måna om att effektivisera er fastighet och har högt fokus på energioptimering, digitalisering och långsiktig hållbarhet i våra lösningar.

Alltid tillhands

En av vår största ambition är att alltid vara tillgängliga och finnas tillhands för både små och stora frågor, oavsett om det är små funderingar eller om ni bara önskar ett bollplank.

Utbildning

I alla våra projekt och åtaganden fokuserar vi på löpande utbildning av styrelsemedlemmarna. Detta görs genom tydliga genomgångar av problematik, potentiella lösningar samt för- och nackdelar med olika beslut. Vår ambition är att ni ska bli så självständiga och trygga i ert beslutsfattande som möjligt. Ytterligare ett steg i detta är att ni i eran privata portal har tillgång till utbildningsvideos som är bra för er att ta del av. Vi kommer även att erbjuda föreläsningar.