Inköp- och upphandling


Vi erbjuder hjälp med inköp och upphandlingar av exempelvis:


  • Huvudentreprenörer
  • Delentreprenörer
  • Teknisk förvaltning
  • Ekonomisk förvaltning
  • Konsulter

Varför ska en Bostadsrättsförening anlita en inköpare?

En inköpare eller s.k entreprenadupphandlare säkerställer att det köpet som genomförs håller kvalitet, är rätt pris, att allt som beställaren kräver ingår samt att det juridiska ska stämma