Kontrollansvar enligt PBL


Certifierad kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen som hjälper till med att ta fram en kontrollplan för ert projekt och ser till så att lagar, bestämmelser och regler följs.


Kontrollansvarig har en opartisk roll i förhållande till den som utför arbetet/åtgärden som ska kontrolleras