Underhållsplan


En underhållsplan visar en fastighets framtida behov av underhåll. Den visar vad som behöver göras med fastigheten, när det ska göra samt hur mycket det kommer att kosta.


Underhållsplanen är fastighetsägarens viktigaste verktyg för den långsiktiga hållbarheten i både ekonomi samt byggnads välmående

Hur tar man fram en underhållsplan?


Ingen underhållsplan liknar den andra, varje underhållsplan är unik och beror på fastighetens välmående, era behov och verksamhet. 


Vanligtvis börjar man med en statusbesiktning av fastigheten som ligger till grund för en beskrivning och en bedömning av underhållsbehoven. Därefter specifierar man intervaller för samtliga underhållsåtgärder samt kostnaderna för åtgärderna.